Karlstads mångfald är en styrka

I en debattartikel i NWT 4/5 undrar representanter för Sverigedemokraterna hur Karlstads grönröda styre ser på bygget av en moské på Rud och hur vi säkerställer transparens i fråga om finansiering och i vidare bemärkelse – trygghet för Karlstadsborna.

Våra tre partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet förenas kring värden om medmänsklighet, humanism och tolerans. Perspektiv vi alltid har med oss i de beslut vi fattar. Det är just utifrån den grunden vi står upp för mänskliga fri- och rättigheter.

Det har funnits en moské i Karlstad i över 25 år men i olika samlingslokaler, och sedan tidigare har Karlstads kommun beslutat, i enlighet med de lagar som styr, att upplåta mark till den kulturföreningen som alltså nu påbörjar bygget av en ny moské.

Kommunen har behandlat Islamiska kulturföreningens ansökan på precis på samma sätt som vilken annan förening som helst, utifrån ett likvärdighetsperspektiv gör kommunen ingen skillnad om en förening vill bygga en kristen kyrka, muslimsk moské eller en sekulär föreningsbyggnad.

Den principen betraktar Karlstads grönröda styre som viktigt att värna. Att som religiös vilja ha en religiös byggnad för att utöva sin religion är en grundlagsskyddad rättighet. Vi ska vara en stad för alla. Karlstads mångfald är en styrka!

SD skriver att vi måste förstå varför korankravallerna uppstod och att ”de som deltog i korankravallerna inte har den minsta förståelse för Sverige, våra lagar och regler.” Vi vill påminna om att vi inte haft kravaller i Karlstad och att flera föreningar, däribland idrottsföreningar, kristna och muslimer istället fredligt gick samman för att skapa en folkfest på Kronoparken i samband med att Rasmus Paludan besökte Karlstad.

Detta borde ge skäl till glädje som ett gott exempel. Både religiöst och icke-religiöst föreningsliv skapar social hållbarhet som alternativ till hopplöshet, våld och fundamentalism.

När det kommer till finansiering är det upp till Finansinspektionen och Polismyndigheten att säkerställa att eventuella gåvor är ovillkorade och lagliga. Karlstads grönröda styre är måna om att moskén förblir självstyrande och att det inte förekommer villkorade gåvor. Vi ser därför fram emot den Islamiska kulturföreningens fortsatta öppenhet och dialog med kommunen och att de, enligt tidigare egen utsago, öppet vill redovisa finansieringen av bygget.

Det glädjande att höra SD värna om att våra demokratiska rättigheter inte får begränsas. Vi håller verkligen med! I Karlstads grönröda styre värdesätter vi Sveriges demokratiska principer om jämställdhet, jämlikhet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet och i detta fall rätten att uppföra en religiös byggnad. Karlstads kommun bedriver dagligen ett arbete mot diskriminering och för inkludering inte minst på skolor och fritidsgårdar samt inom socialtjänsten.

Vår utgångspunkt är att när Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun beviljade Islamiska kulturföreningens bygglovsansökan för moskén så gjorde man just det som SD anser sig måna om, att värna svensk lag. Alla svenskar ska fritt kunna utöva sin religion.

Vi har förstått att bygget väcker frågor och kan skapa oro. En oro vi tar på allvar och som ska mötas med dialog och kunskap. Karlstads grönröda styre kommer att jobba vidare för att skapa trygghet och framtidshopp. Vi gör det inte genom att ställa grupper mot grupper, utan genom att se varje Karlstadsbo som unik och viktig för det hållbara samhälle som vi vill skapa.

Linda Larsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.