Utan kultur, ingen demokrati!

Orden kommer från Lawen Redar under ett panelsamtal från dagen med Svensk scenkonst i Norrköping. Ett centralt tema för konferensen var kulturens betydelse för hela samhället, för alla politikområden. Utifrån det var första panelsamtalet om kulturen som en del av totalförsvaret inte märkligt alls. Vi pratar ju redan om vikten av att skydda kulturarv från förstörelse i väpnad konflikt, men hur viktig är det att kulturen och scenkosten fortsätter sin verksamhet, att erbjuda teaterföreställningar och musikaliska upplevelser, även om det pågår ett krig? Mycket viktigt ansåg panelen.

Lawen Redar lyfte vikten av att få minnas hur det var innan kriget och känna framtidstro med hjälp av scenkonsten. Kajsa Ravin från Kulturrådet som har tät kontakt med sin ukrainska motsvarighet berättade om hur de kämpar med sina teatrar och scener för att fortsätta genomföra produktioner och föreställningar. En slags ”demokratisk resiliens” talade man om.

Kultur till alla barn är en nationell kulturpolitisk prioritering som vi vet att vi inte klarar. 25% av eleverna i grundskolan har aldrig tagit del av scenkonst. Ett misslyckande! Om vi ska nå ut med kultur till alla vuxna i Sverige vet vi att vi måste börja med barnen. Så sänker vi trösklar, så gör vi kultur till något självklart eller i alla fall till något mer naturligt inslag i vardagen för fler. HUR vi ska nå alla barn rådde det inte full enighet om, men bra att frågan diskuteras och snart behövs skarpa förslag. I Värmland kommer vi under mandatperioden jobba intensivt med just likvärdig tillgång till kultur för alla barn vilket jag hoppas vi får bred enighet om!

ALLA, tror jag, var väldigt överens om betydelsen av mer kultur av alla slag i skolan, både grundskolan och gymnasiet. Tyvärr är estetiska ämnen som obligatorisk del av utbildningen borta på gymnasiet. Nu hotas även elevens val i grundskolan som ofta är estetiska kurser. Det behövs mer kultur i skolan – inte mindre!

Specifikt diskuterades betydelsen av att stärka utbildningsledare inom musik. Här trycktes det på kulturskola och musikskola men också på folkhögskolorna som en viktig skolform som även förbereder inför musikhögskola. Här är vi stolta i Värmland över Ingesunds folkhögskola som har en god samverkan med musikhögskolan Ingesund.

Avslutningsvis ett väldigt intressant panelsamtal om Samverkansmodellen som är under utredning. Mats Svegfors är en kunnig utredare och gav några luddiga ”förhandsbesked”. Jag uppfattade bland annat att de stora kulturinstitutionerna som anses vara ett skelett, eller infrastruktur, även fortsättningsvis ha en viktig position i svenskt kulturliv. Att kommunerna eventuellt involvera i modellen ska inte ses som konkurrens mot institutionerna. Jag bjöd Mats Svegfors till Värmland för mer dialog och hoppas på hans besök!

Lunchen var fantastisk trevlig ihop med tre andra Socialdemokrater där SSU:aren Colin Larsson Roth var en ny bekantskap.

Lars Stjernkvist hann smita till sitt panelsamtal innan fotot. Dock var det väldigt fint att höra Lars prata om att bygga en stad för kultur, demokrati och delaktighet (dessutom med armlängds avstånd). Den som tillbringat några dagar i vackra Norrköping som verkligen använt sitt kulturarv på ett fint sätt som också tar hänsyn till samtidskonsten – de vet vad jag menar.

Sofia Magnusson
Ordförande, Socialdemokraterna i Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.