967 förslag för ett bättre klimat

Karlstads Elevborgarråd för klimatet tog fram hela 967(!) förslag som sedan kokades ner till 67 stycken. Idag lämnades förslagen över till kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S) av eleverna Maja Lindblom och Alva Eriksson Wallsten från Skåreskolan.

– Helt fantastiskt bra jobbat av eleverna! De har många spännande idéer om hur kommunen kan utveckla klimatarbetet med till exempel solceller, minskad biltrafik i stan och återbruk i olika former, och för mig blir det extra värdefullt att idéerna faktisk kommer från de som ska ta över kommunen i framtiden, säger Linda Larsson.

– Förslagen vi fått in är kloka, skarpa och visar på en hög kunskap i ämnet, men framför allt är de uppfodrande, tydliga och kräver en förändring. Eleverna har väldigt mycket kunskap i frågan! De har också understrukit hur viktigt de tycker det är att vi vuxna lyssnar på dem, inkluderar dem och att detta är något som sker på riktigt, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden till karlstad.se.

Barn- och ungdomsnämnden skickar förslagen till berörda nämnder och bolag efter sitt sammanträde den 17 maj. Förslag som kommunen inte kan råda över skickas vidare till dem de berör, som till exempel Länsstyrelsen och Region Värmland.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.