SD:s dimridåer måste granskas hårdare

Sverigedemokraterna har skrivit en motion såväl till kommunfullmäktige i Karlstad som till regionfullmäktige i region Värmland. Där föreslår de att avskaffa alla ekonomiska modeller för att bygga skolor, sjukhus, äldreboende med en konstnärlig och estetisk utformning, med läkande vårdmiljöer, med stimulerande och intressanta offentliga rum.

En av populismens kännetecken är att deras argument, som vid första anblick kan verka logiska i själva verket är byggt på direkta felaktigheter. I detta fall skapas en falsk konflikt mellan att ”satsa på kärnverksamheten” och att investera i verksamhetens lokaler där konstnärlig utsmyckning är en naturlig del. Investeringsbudget innehåller medel för att bygga och rusta upp våra lokaler, medan driftsbudget till stor del utgörs av personal- och lönekostnader. Dessa är två helt separata budgetar som ej kan ställas mot varandra så som Strandman gör. Det vet han egentligen.

SD:s prat om kärnverksamhet – vad betyder det egentligen? Självklart är personalen den viktigaste resursen i verksamheten, men välfungerande lokaler för sjukvård, skola, äldreomsorg är en förutsättning för att bedriva god vård, god undervisning och god äldreomsorg. Även här försöker alltså Sverigedemokraterna skapa en falsk motsättning för att vinna populistiska poänger.

Sverigedemokraterna skriver i sin motion att ”det ekonomiska läget” gör att politiken måste göra hårda prioriteringar. Eftersom kommuners och regioners ekonomi till stor del beror på regeringens förda ekonomiska politik kommer jag intensivt att efterfråga ett antal svar från Sverigedemokraterna:

– Varför står Sverigedemokraterna bakom en regering som ger så låga statsbidrag att vi nu har sämre ekonomiska förutsättningar att bedriva vård, omsorg och skola i kommuner och regioner?

– Vilket ansvar tar Sverigedemokraterna för att SD och den högerkonservativa regeringen prioriterar sänkta skatter, t ex för de med höginkomsttagare istället för satsningar på vård, skola och välfärd?

Låt inte Sverigedemokraterna lura in er i pseudodebatter om att hushålla med pengar när deras egen politik går ut på att säkra att de mest välbeställda ska värnas istället för de som sliter i välfärden. Sverigedemokraterna försöker att undvika de viktiga debatterna om framtidens välfärd genom att kasta populistiska köttben till journalister och väljare.

Sverigedemokraternas nationella politik och vilka konsekvenser den får för välfärden och för enskilda människor måste granskas hårdare! De lokala och regionala utspelen riskerar att bli effektiva dimridåer som döljer Sverigedemokraternas ansvar för att arbetarklassen och de som jobbar i välfärden får bära konsekvenserna av den ekonomiska krisen.

Sofia Magnusson

Ordförande, Socialdemokraterna Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.