Vår ambition är att grunda ett långsiktigt samarbete

Arman Teimouri levererar i en ledare den 2 mars ett angrepp på Karlstads grönröda styre som saknar grund. Att de tre partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kunde bilda ett minoritetsstyre i Karlstads kommun beror på att vi starkt kände en gemensam värdegrund. Karlstads kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet och arbeta aktivt mot diskriminering. Vi förenas också bland annat av ekonomiskt ansvar, rättvis klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling och ett jämställt ledarskap för framtidstro. Ett modernt ledarskap. Vi omfattas också av en stark övertygelse om att folkrörelser, folkbildning, föreningsliv och företagande är starka, positiva förändrings- och utvecklingskrafter i hela kommunen.

Mandatperioden kommer att vara utmanande för hela samhället. Utmaningen blir än värre av att den regering (M-KD-L) med stöd av SD, som nu sitter i Rosenbad, saknar all handlingskraft för att försöka förbättra den ekonomiska situationen både för välfärden (regioner och kommuner) och medborgarna.

Vi kommer att värna våra verksamheter inom välfärdsområdet (skola, vård och omsorg) och har redan beslutat om förbättringar för personalen inom vård- och omsorg. Vi inför en modernare styrning inom hemtjänsten och erbjuder den vårdnära personalen arbetsskor.

I Karlstad kommer det grönröda styret att ha höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och vi ska ta vår del av ansvaret för att bidra till att uppfylla våra nationella och internationella åtaganden. Även detta politikområde försvåras när regeringen styr med stöd av SD, ett parti som valt in klimatförnekare i riksdagen.

Vi vill förbättra företagsklimatet och driva på innovationsarbetet i hela kommunen, där inriktningen grön omställning prioriteras avseende etableringar. Karlstad ska främja en attraktiv och dynamisk arbetsmarknad där alla har möjlighet att delta.

Vi vill också att Karlstad ska bli en föreningskommun i framkant och stödja initiativ där föreningslivet vill bidra till samhällsutveckling såväl i tätorten Karlstad som på landsbygden. Vi kommer att verka för bostadsbyggande i hela kommunen.

Vår ambition är att grunda ett långsiktigt samarbete och det är kanske det som Teimouri är så orolig för när han svingar vilt i sin ledare? För när vi lyckas med vårt grönröda samarbete – var hamnar då ett identitetslöst liberalt parti som är sönderregerat ihop med sverigedemokrater?

Vi tar gemensamt ansvar för hela kommunens utveckling – för medborgarnas bästa.

För Karlstads grönröda styre

Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Anders Tallgren, kommunalråd (S)

Frida Pettersson, kommunalråd (C)

Monika Bubholz, kommunalråd (MP)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.