Skolornas musiksalar öppnas upp

Karlstad växer samtidigt som det ställs krav på kommunens välfärdsuppdrag. Därför behöver koncernens verksamheter samarbeta när det till exempel byggs en ny skola så att lokalerna även kan utnyttjas av olika föreningar utanför skoltid. Anders Tallgren (S) skriver i en motion, som fick bifall i kommunfullmäktige i våras, att musiksalarna i kommunens skolor bör öppnas upp för föreningar eller andra ideella organisationer på samma sätt som att gymnastiksalarna nyttjas av idrottsföreningar. Både barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att hyra ut salar till föreningslivet för att nyttja kommunens lokaler så effektivt som möjligt.


Kommunstyrelsen har nu beslutat att uthyrningen av musiksalar hos barn- och ungdomsnämnden möjliggörs i de skolor där man redan idag hyr ut andra lokaler. Nämnden ska ta fram kriterier för att de som hyr musiksalen ska ha en lämplig utbildning eller erfarenhet för verksamheten samt tillsammans med föreningslivet se över hur slitage och eventuella skador på instrument ska hanteras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över vilka undervisningssalar som skulle kunna hyras ut externt.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.