Pilotprojekt för att komma ifrån minutstyrningen inom hemtjänsten

I ett politiskt initiativ i vård- och omsorgsnämnden, föreslår det grönröda styret att vård och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag ta fram ett förslag på hur kan arbeta med en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten.

– Idag har vi en minutstyrning inom hemtjänsten som innebär att biståndskontorets beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt beräknad tidsresurs i utförarledet, det ligger sedan till grund för planering och schemaläggning. Det betyder att personalen lätt hamnar efter i tidsschemat om något oväntat inträffar. Vi vill nu titta på om vi kan komma från den här minutstyrningen, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Stefan Jonsson (S).

Det tillitsbaserade ledarskapet tar sin utgångpunkt i att stärka kärnverksamheten utifrån medborgarens behov där medarbetarna ges inflytande över sin egen arbetssituation. Detta görs genom att varje beslutsnivå aktivt arbetar med samverkan och helhetsperspektiv och bygger tillitsfulla relationer mellan medarbetare och chefer, men också mellan medarbetare och medborgare.

– Det här pratade vi mycket om i valrörelsen, så det känns väldigt bra att vi nu kan lägga det här initiativet tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Det här blir ett nytt, modernt arbetssätt för att förbättra de anställdas arbetsmiljö och göra oss attraktivare som arbetsgivare, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.