Vår trygghet gäller alla

Replik till Alexander Torin (M), Niklas Wikström (L) och Erik Nilsson (KD) (NWT 3/12).

För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som utgör Karlstads grönröda styre, är trygghet en viktig fråga.

Trygghet etableras tidigt i livet och vi ser vi positivt på den breda enigheten avseende förstärkning av resurserna till skolverksamheterna. Detta även om den borgerliga oppositionen inte prioriterar en avgiftsfri och tillgänglig kulturskola, avgiftsfria mensskydd i högstadiet eller resursförstärkning av elevhälsa i gymnasieskolan och feriearbeten för årskurs nio.

Barn och ungdomars villkor rör inte bara skolan, utan också idrott, meningsfull fritid och trygga livsmiljöer. Rörande idrott fortsätter vi satsningar på nya konstgräsplaner på Kroppkärr och i Molkom. De ligger fast i vår planering.

Snabbast vill vi komma fram med konstgräsplan på Kroppkärr – det ligger siffersatt i vårt budgetförslag för nästa år. 2024 vill vi komma i gång med arbetet för att få till en konstgräsplan i Molkom.

Likväl som vi kan instämma i den borgerliga oppositionens grundläggande positiva syn på förstärkta resurser till grundskolan, ställer vi oss frågande hur de är villiga att tackla helheten i vad som skapar långsiktig trygghet.

Rörande trygghetsfrågorna ser Karlstads grönröda styre att vi behöver ta ett större grepp kring frågorna än de som framkommer i den trygghetskarta som M, KD och L pekar på. Istället för en särskild pott för trygghetsinvesteringar vill vi se till att frågorna kommer in tidigt i planeringen. Visst ryms frågorna i det fysiska stadsrummet, men också i de levnadsmöjligheter kommunen kan bistå och främja. Därför har vårt budgetförslag fokus på att öka jämlikheten.

En skillnad vi ser mellan den borgerliga oppositionen och vårt styre är att vi prioriterar olika avseende klimatfrågorna. I vårt förslag förstärker vi miljökompetensen i två stora förvaltningar: barn- och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Om vi ska ta barns trygghet på allvar gäller det att jobba konkret i kommunens största verksamheter för att främja en rättvis och klok klimatomställning.

Där ökar det grönröda styret fortsatt takten och den borgerliga oppositionen tycks ha landat i att Karlstads kommun redan gör tillräckligt mycket. Ett nymornat motstånd mot nya naturreservat och bussfiler pekar i den riktningen.

Den borgerliga oppositionen konstaterar att det kommer bli svårare tider framåt. ”Inflation, lågkonjunktur och krig i närområdet påverkar även oss här i Karlstad”, skriver de i sin debattartikel. Det är helt riktigt. De ser en framtid där hårdare prioriteringar väntar. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet välkomnar en bred debatt kring hur vi bäst främjar tryggheten i Karlstad och bidrar till kloka prioriteringar.

Vi vill betona att för oss i det grönröda styret handlar trygghet också om att stärka jämställdheten, klimatarbetet samt bidra till ett bättre förenings- och företagsklimat. Att prioritera dem som har minst i plånboken och som står längst från arbetsmarknaden att nå egen försörjning skapar också trygghet. Vår trygghet gäller alla. Vi gör det tillsammans, för ett bättre Karlstad.

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Kommunalråd för det grönröda styret i Karlstads kommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.