Debatt: Tillsammans för ett bättre Karlstad

Svar på debattinlägg från dels Pontus Larson, Lärarförbundet och Catherine Sonesson, Lärarnas Riksförbund samt Katarina Carlsson, Vision.

Ikväll sammanträder Karlstads kommunfullmäktige och beslutar om reviderad budget för 2023–2025. Karlstads grönröda styre (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) tar ansvar för kommunens ekonomi och betonar vikten av att Karlstad som helhet präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet.

Vi lever i en tid av oro med hög inflation och sjunkande konjunktur och vi förstår att de fackliga företrädarna är bekymrade över läget. Det är vi också. Inflationen drabbar alla i samhället, men blir alltid värst för dem som har det svårast och lever med de minsta ekonomiska marginalerna.

I vårt budgetförslag lägger vi därför fokus på barnfamiljer och särskilt ekonomiskt utsatta. Vi avsätter medel för att stärka måluppfyllelsen på mellan- och högstadiet, utökad elevhälsa, avgiftsfria mensskydd på högstadiet och vi genomför en ekonomisk satsning för barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Vi avsätter medel för att göra kulturskolan avgiftsfri med ett mål att nå fler målgrupper. Vi inför också feriejobb för elever i årskurs nio. En bra möjlighet att etablera en första kontakt med arbetsmarknaden samt tjäna sina första egna pengar.

Den generella uppräkningen i budgeten är två procent, en nivå som vi ofta brukar ha i kommunen. Vi är medvetna om att verksamheterna inte fullt ut kompenseras för ökade kostnader och att inflationen gräver hål i plånboken hos kommunens medarbetare. En högerkonservativ regering blir dessutom en påfrestning för välfärden inom skola och omsorg med minskade statsbidrag till kommunerna. Vi i det grönröda styret kommer alltid att prioritera skolan och omsorgen i kommunens budget.

I det grönröda styret arbetar vi för en hållbar tillväxt och en grön, rättvis omställning. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Till skillnad från den högerkonservativa regeringen så nedprioriterar vi inte klimatet, utan ökar takten i klimatomställningen genom att tidigarelägga klimatsmarta investeringar och växla upp det strategiska miljöarbetet.

Vårt budgetförslag tar ansvar för helheten. Med det så menar vi att ekonomiskt ansvar kombineras med ansvar för vår miljö, demokratin, ett livskraftigt näringsliv, ett mer jämlikt samhälle och en jämställdhet som omfattar alla.

Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att Karlstadsborna känner sig involverade och inkluderade i vår gemensamma utveckling.

Vi vill också utveckla verksamheterna i nära samverkan med kommunens medarbetare och fackliga organisationer. Vi är öppna för nya former av dialog mellan oss förtroendevalda och er som fackliga företrädare. Vi är övertygade om att det kan bidra till ett viktigt ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Kommunen är inte ensam om att vilja utveckla samhället, utan vi i det grönröda styret krokar gärna arm med såväl företagare som folkrörelser och föreningslivet. Vi ska stärka det strategiska näringslivsarbetet och förbättra dialogen med både befintliga och nya företag. Vi kommer att prioritera etableringar som har en grön profil för hållbar omställning.

Allt utvecklingsarbete för oss handlar alltid om hela kommunen. Det innebär bland annat att vi konstaterar att Karlstad även fortsättningsvis behöver två badhus, ett på Sundsta och ett i Vålberg.

Vi avsätter utvecklingsmedel i större stadsdelar och mindre tätorter för att stimulera lokalt engagemang i civilsamhället som kan bidra till stärkt trygghet och attraktivitet i områdena. Det handlar om Molkom, Ulvsby/Vallargärdet, Vålberg, Edsvalla, Väse, Skattkärr, Skåre, Kronoparken, Rud och Våxnäs/Gruvlyckan.

Vi ser fram emot att styra kommunen de kommande fyra åren, och vi kommer att göra allt vi kan för en positiv utveckling, där vi med gemensamma krafter kan lyfta fram Karlstad även i ett nationellt perspektiv. Vi vill vara ett ”grönrött ljus” för ett öppet, jämställt och tolerant samhälle. Tillsammans för ett bättre Karlstad.

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Tallgren (S), kommunalråd

Frida Pettersson (C), kommunalråd

Monika Bubholz (MP), kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.