Valen klara till kommunens nämnder och bolag

Stort grattis säger vi till alla er som vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 november valdes till presidium och ledamöter i kommunens nämnder och bolag. Här hittar du hela listan med socialdemokratiska ordförande, 2:e vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ordförande
Anna Dahlén Gauffin

Ledamöter
Mikael Sjövall
Ingrid Näsström

Ersättare
Jan Asp
Sofia Liljeborg
Ulf-Peter Peterson

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
Lina Larhult

Ledamöter
Dekan Izat
Marina Andreasson

Ersättare
Rickard Andrén
Liselotte Siivonen
Anders Blomqvist

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2:e vice ordförande
Emma Andersson

Ledamöter
Mathias Casserlund
Ulrika Sharifi

Ersättare
Jonas Skjören Lindén
Anette Karlsson
Anders Johansson

Kultur- och fritidsnämnden
2:e vice ordförande
Maria Rydberg

Ledamöter
Johan Windfäll
Catharina Skålberg

Ersättare
Hans Hellström
Anna-Lena Rudberg
Stig Granfeldt

Miljönämnden
2:e vice ordförande
Ferman Brodrej

Ledamöter
Pia Hammarstedt
Mikael Iderström

Ersättare
Anna-Carin Casserlund
Bernt-Åke Larsson
Karin Wahlén

Stadsbyggnadsnämnden
Ordförande
Anders Tallgren

Ledamöter
Moa Andersen
Erik Georgii

Ersättare
Nurcan Aldemir
Per Aspengren
Monica Åhlén

Teknik- och fastighetsnämnden
2:e vice ordförande
Nathalie Björfeldt

Ledamöter
Odd Maalsnes
Amanda Green

Ersättare
Stig Rohdin
Ingela Agneblad
Björn Jonsson

Valnämnden
Ordförande
Marianne Wreifors

Ledamöter
Knut Jenssen

Ersättare
Nurten Eken
Carl Ewensson

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande
Stefan Jonsson

Ledamöter
Maria Wågemo
Andreas Johansson

Ersättare
Lena Skoglund
Bengt Finnmark
Sara Johansson

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
Ledamöter
Inga-Maj Thyberg

Ersättare
Knut Jenssen

Karlstads Stadshus AB
Ordförande
Anders Tallgren

Ledamöter
June Sandberg

Suppleanter
Kjell Larsson
Linda Larsson

Karlstad Airport AB
Ordförande
Ann-Kristine Johansson

Ledamöter
Thomas Rehn

Suppleanter
Emma Andersson

Karlstads Bostads AB
Ordförande
Tomas Riste

Ledamöter
Kristina Holm Alteblad

Suppleanter
Anders Pettersson
Felicia Svensson

Karlstads El-och Stadsnät AB
2:e vice ordförande
Tomas Holgersson

Ledamöter
Monica Bergqvist Andersson

Suppleanter
Yrjö Airiman
Ulrika Elfgren-Borgström

Karlstads Energi AB
2:e vice ordförande
Christer Alnebratt

Ledamöter
Lena Nilsson

Suppleanter
Bengt Holm
Margareta ”Marga” Sandström

Karlstads Parkerings AB
Ledamöter
Blåvitt Elofsson

Suppleanter
Nathalie Björfeldt
Stig Rohdin
Eva Boström

Mariebergsskogen AB
Ordförande
Erik Olsson

Ledamöter
Carolina Falk

Suppleanter
Johnny Boström
Lillemor Olsson

Tåsan Kraft AB
Ledamöter
Christer Alnebratt

Suppleanter
Lena Nilsson

Oslo-Stockholm 2.55 AB
Ledamöter
Anders Tallgren

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.