Tillsammans för ett bättre Karlstad

I en orolig tid är det viktigt att Karlstad som helhet präglas av ansvarstagande, tolerans, humanism och medmänsklighet.

Sedan vi i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildade Karlstads grönröda styre ser vi hur den nya regeringen backar från ambitionerna avseende flera av våra prioriteringar. Vi ska i stället växla upp, vilket vi nu gör i vår första grönröda budget.

Vi vill ta ansvar genom att satsa på dem som har det tufft i kärva tider. Därför lägger vi i vårt budgetförslag extra fokus på barnfamiljer och särskilt ekonomiskt utsatta. Det sker bland annat genom satsningar på att stärka måluppfyllelsen på mellan- och högstadiet, utökad elevhälsa, avgiftsfria mensskydd för högstadieelever och genom en ekonomisk satsning för barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd.

I det grönröda styret tror vi på en hållbar tillväxt och en grön, rättvis omställning. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Till skillnad från den nytillträdda regeringen nedprioriterar vi inte klimatet, utan ökar takten i omställningen genom att tidigarelägga klimatsmarta investeringar och växla upp det strategiska miljöarbetet.

Samverkan är viktig, både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att Karlstadsborna känner sig involverade och inkluderade i vår gemensamma utveckling. Kommunen ska vara öppen för dialog och dialogen ska vara positiv, tydlig och snabb. Kommunen är inte de enda som vill utveckla samhället. Genom att kroka arm med föreningsliv, medborgare och företagare vill vi driva på hela kommunens utveckling.

Vi vill därför stärka det strategiska näringslivsarbetet och förbättra dialogen med befintliga företag och nyetableringar. Gärna med grön profil. För att nå full sysselsättning kommer vi driva en offensiv näringslivspolitik.

Och vi vill vara tydliga: när vi talar om Karlstad talar vi om hela kommunen. Vi vill därför satsa på att utveckla kommunens mindre tätorter och större stadsdelar, det vill säga Molkom, Ulvsby/Vallargärdet, Vålberg, Edsvalla, Väse, Alster/Skattkärr, Skåre, Kronoparken, Rud och Våxnäs/Gruvlyckan. Det innebär investeringar som ska bidra till attraktivitet i områdena genom engagemang i föreningar och civilsamhälle. Vi vill stötta initiativ där föreningslivet vill bidra till samhällsutveckling såväl i tätorten Karlstad som på landsbygden.

Vi är också särskilt glada att meddela att vi slår fast att badhuset i Vålberg ska finnas kvar. Ett växande Karlstad behöver två badhus, ett på Sundsta och ett i Vålberg. Vi lyfter också fram Kulturskolan genom att göra den avgiftsfri med ett mål om att den ska nå fler målgrupper.

I vår första grönröda budget har vi i Karlstads nya styre några centrala prioriteringar. Vi vill se till att kommunen är till för alla Karlstadsbor. Vi kommer att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, minska skillnaderna i människors uppväxt-och levnadsvillkor, öka takten i klimatomställningen, samt fortsätta arbetet med att stärka Karlstads välkomnande anda.

Vi ser fram emot en mandatperiod där vi kan bygga Karlstad starkt, utveckla välfärden, stärka vår position nationellt och värna medmänskligheten. Det tror våra tre partier inte bara är viktigt, utan absolut centralt för att människor ska trivas och vilja bo här. Tillsammans kommer vi att jobba för ett bättre Karlstad. Ett Karlstad där vi hjälps åt och möter våra gemensamma utmaningar med mod och framtidstro.

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Kommunalråd för det grönröda styret i Karlstads kommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.