Mer julpengar till barnfamiljer med försörjningsstöd

Efter ett politiskt initiativ från det grönröda styret, har kommunstyrelsen beslutat att ge ett tillfälligt ekonomiskt stöd på 500 kr/barn under december månad 2022 till barnfamiljer med försörjningsstöd.

– I Karlstad lever i genomsnitt nästan 500 barn i familjer som uppbär försörjningsstöd och i ekonomiskt svåra tider så drabbas alla på ett eller annat sätt, men det blir alltid värst för de mest utsatta. December är en månad då många har extra utgifter, så det här känns riktigt bra i hjärtat, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S).

– Vi vill uppmärksamma dessa familjers situation och underlätta tillvaron för dem så här i juletid, så att de får lite större utrymme att kanske köpa någon extra julklapp eller julmat, säger kommunalråd säger Frida Pettersson (C).

– Vi kommer att arbeta medvetet för att utjämna skillnader i levnadsvillkor i hela kommunen. Bland annat genom riktade satsningar mot barnfamiljer och särskilt ekonomiskt utsatta som kan underlätta vardagen för dem och motverka såväl ekonomiskt som socialt utanförskap, säger Monika Bubholz (MP), kommunalråd.

Det grönröda styret kommer att återkomma med mer långsiktiga förslag under mandatperioden.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.