Kandidater till kommunala uppdrag utsedda

Igår kväll hade Socialdemokraterna i Karlstad representantskapsmöte där vi bland annat valde våra kandidater till ordförande och andre vice ordförande i kommunens nämnder. Stort grattis säger vi till alla er som valdes!

Socialdemokraternas förslag till de kommunala nämnderna:

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden: ordförande, Anna Dahlén Gauffin.
  • Barn- och ungdomsnämnden: ordförande, Lina Larhult.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: andre vice ordförande, Emma Andersson.
  • Kultur- och fritidsnämnden: andre vice ordförande, Maria Rydberg.
  • Miljönämnden: andre vice ordförande, Ferman Brodrej.
  • Stadsbyggnadsnämnden: ordförande, Anders Tallgren.
  • Teknik- och fastighetsnämnden: andre vice ordförande, Nathalie Björfeldt.
  • Vård- och omsorgsnämnden: ordförande, Stefan Jonsson.

Den 24 november beslutar kommunfullmäktige om vilka som får de ärofyllda uppdragen.

facebook Twitter Email