Bifall för S-motion om personlyft på badplats och båtbuss

Socialdemokraternas motion om att en personlyft ska installeras på en lämplig badplats, samt att utreda möjligheten att tillgängliggöra någon marina och båtbussarna med personlyft bifölls av kommunfullmäktige.

I motionen skrivs bland annat att alla har rätt till en aktiv fritid. Att fler får tillgång till ställen som de flesta anser vara en självklarhet, är något som kan lösas på olika sätt. Det finns få badplatser och småbåtshamnar som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Karlstads kommun som ska vara en kommun för alla skulle kunna vara i framkant för att underlätta bad- och båtliv för personer med nedsatt rörelseförmåga.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.