Goda förutsättningar för det demokratiska arbetet   

Att såväl det politiska styret som oppositionen får tillräckliga resurser är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande demokrati.  

Det grönröda styret (S, C, MP) har en överenskommelse som består av sakpolitik där bärande delar utgörs av det som förenar partierna. Ekonomiskt ansvarstagande, rättvis klimatomställning, en hållbar samhällsutveckling och ett modernt, jämställt ledarskap för framtidstro.  

Folkrörelser, folkbildning, föreningsliv och företagande utgör starka, positiva utvecklingskrafter i hela kommunen.  

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör. 

Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjligheter att utvecklas och känna att de lyckas.  

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har tillsammans 29 av kommunfullmäktiges 61 mandat och utgör ett minoritetsstyre.  

Oppositionens roll är viktig i en demokrati och oppositionspartierna på båda sidor har därför tilldelats motsvarande resurs som oppositionen haft under innevarande mandatperiod. Moderaterna erhåller 1 oppositionsråd och 2 politiska sekreterare. Vänsterpartiet erhåller 0,5 oppositionsråd och 0,5 politisk sekreterare.  

Utöver detta har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ingått en överenskommelse.  

Socialdemokraterna avstår platser i samtliga nämnder – en ledamot och en ersättare – till Vänsterpartiet. De båda partiernas företrädare kommer att hålla varandra informerade och föra dialog om aktuella frågor.  

Både Linda Larsson (S) och Parvane Assadbegli (V) är nöjda med uppgörelsen: 

– Uppgörelsen ger Vänsterpartiet goda förutsättningar att bedriva en aktiv oppositionspolitik och profilera sig i olika frågor, samtidigt som det grönröda styret får ett mer stabilt underlag i kommunfullmäktige där vi hoppas på att få igenom de flesta av våra förslag. En uppgörelse som gynnar båda våra partier, kommenterar kommunalråd Linda Larsson (S).  

– För Vänsterpartiets medlemmar och väljare är det angeläget att våra företrädare ges platser i nämnderna. Det är en förutsättning för att kunna driva på i våra politiska frågor och vara informerade. Vänsterpartiet kommer att synas och märkas under mandatperioden, konstaterar Parvane Assadbegli (V), gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.    

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.