Tilläggsyrkande från S angående inventering av markinnehav.

Idag godkände kommunstyrelsen Socialdemokraternas tilläggsyrkande till teknik- och fastighetsförvaltningens rapport gällande inventering av kommunens markinnehav.

– Glädjande! Vi tycker att kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden ska få i uppdrag att, med markinventeringen som grund och med grön omställning som prioriterad inriktning, ta fram förslag på hur mer verksamhetsmark kan tillskapas på kort sikt, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.