Besvarad motion om personlyft på badplats. S reserverar sig.

Idag behandlade kommunstyrelsen Socialdemokraternas motion om att installera personlyft på lämplig badplats och utred om personlyft kan öka tillgängligheten på båtbussarna och i någon marina. Motionen anses besvarad med hänvisning till att

förslagen redan är genomförda eller ingår i planeringen. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

– Det stämmer att det finns personlyft på två badplatser i kommunen, men vi hade gärna sett att det funnits på fler ställen. Vi vet att det är problematiskt med tillgänglighetsanpassning av båtbussarna och hade därför gärna sett att frågan utreds ytterligare, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.