Besvarad motion om oberoende handelsutredning. Reservation från Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att upphandla och genomföra en oberoende handelsutredning. Idag ansåg kommunstyrelsen motionen besvarad, med hänvisning till att arbetet redan är påbörjat. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

– Det är helt nödvändigt att få en samlad och uppdaterad överblick av handelsläget i kommunen. Handeln är en av de värst drabbade branscherna i pandemins spår. Handelsmönstren förändras snabbt till följd av ökad e-handel och mer återbruk. Handelssituationen behöver kartläggas i förhållande till centrala Karlstad, i förhållande till kommunens mindre tätorter och stadsdelar samt i förhållande till våra grannkommuner. Det behövs ett färskt underlag i det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan, säger oppositionsrådet Anders Tallgren (S).

facebook Twitter Email