Besvarad motion om oberoende handelsutredning. Reservation från Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att upphandla och genomföra en oberoende handelsutredning. Idag ansåg kommunstyrelsen motionen besvarad, med hänvisning till att arbetet redan är påbörjat. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

– Det är helt nödvändigt att få en samlad och uppdaterad överblick av handelsläget i kommunen. Handeln är en av de värst drabbade branscherna i pandemins spår. Handelsmönstren förändras snabbt till följd av ökad e-handel och mer återbruk. Handelssituationen behöver kartläggas i förhållande till centrala Karlstad, i förhållande till kommunens mindre tätorter och stadsdelar samt i förhållande till våra grannkommuner. Det behövs ett färskt underlag i det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan, säger oppositionsrådet Anders Tallgren (S).

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.