Debatt: Ingen drömmer om att bli kriminell

Vi har samtliga förmånen att få sitta i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad. Ett stimulerande så väl som utvecklande uppdrag. Samtidigt är det också utmanande. Vi har genom åren sett allt fler som far illa i vårt samhälle och därmed också är i behov av dess stöd.

I vårt Karlstad vill vi att fler ges möjligheten till tidiga insatser för att förhoppningsvis undvika att komma i behov av våra insatser senare i livet. Därför är ökade resurser till skolan och ökade möjligheter till avgiftsfria aktiviteter på sin fritid till hjälp för barn och unga som kanske annars skulle hamnat snett i livet. Vi tror inte att någon ung drömmer om ett liv som kriminell. Alla bär förhoppningsvis på en dröm och längtan om en bättre framtid. Men det är först när dessa drömmar spräcks, känslan av vanmakt breder ut sig och att samhället inte bryr sig. Varför ska då hen bry sig om samhället. Vi Socialdemokrater anser och inser vikten av tidiga insatser. Därför har vi i vårt budgetförslag valt att satsa betydligt med resurser på skolan och på ett kulturpaket och aktiva skollov. Samtidigt inser vi att det finns de där det är för sent med tidiga insatser. De behöver stöd här och nu. Arbetsmarknads- och socialnämnden påbörjade ett intensifierat arbete tillsammans med polisen för ett och ett halvt år sedan i syfte att bryta negativa mönster hos de unga som var/är på väg in i en kriminell bana. Det arbetet vill vi förstärka och avsätter därför ökade resurser för detta i budget kommande år.

Det råder alltför stora skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Det handlar om skillnader i inkomst, ohälsotal, betyg med mera. Vi har byggt fast oss i en social segregation som blir svår, men inte omöjlig, att bryta.

Det förutsätter förstås att man ser problemen, anser att de är ett problem och använder de politiska verktygen för att försöka göra skillnad.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar bland annat även för integrationen av nyanlända. Där kan vi bara konstatera att vi inte har lyckats i Karlstad. Alltför många står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Detta i en tid då Sverige är i skriande behov av fler människor i arbete. Under innevarande pensionsperiod kommer 525 000 anställda i offentlig sektor att gå pension. Lägg därtill 160 000 från den privata delen av arbetsmarknaden. Vi har helt enkelt inte råd att inte ta vara på den möjlighet nyanlända kan ge oss för att bibehålla den kvaliteten vi har på vår välfärd. Vi som är födda här är helt enkelt för få för att ersätta pensionsavgångarna. Vi behöver bli bättre på att tillsammans med civilsamhället lotsa in nyanlända på arbetsmarknaden. Det kan handla om allt ifrån språkcafé, förstärkt SFI undervisning i kombination med praktik, bättre validering av utländska utbildningar. Men det kan även handla om ökade krav på att lära sig svenska när man uppbär försörjningsstöd. Utan kunskaper i det svenska språket är möjligheterna på arbetsmarknaden mycket små. Likväl när det handlar om att tillgodogöra sig en utbildning.

Nationellt har mycket gjorts för barn och unga. Inte minst genom att Barnkonventionen nu är lag. Men det finns mer att göra. En hel del kan vi bidra med lokalt. Vi vill minska barnfattigdomen i vårt samhälle genom att ge fler möjligheten till ett feriearbete. Det är oftast första steget ut på arbetsmarknaden. Att få känna på den. Men det är också en god möjlighet att få tjäna sina egna pengar.

Nu när sommaren är här hoppas vi att alla som velat haft ett feriearbete också fått det. Om inte, så lovar vi att vi om vi styr avsätter medel för att ge fler möjligheten till ett sådant.

Christian Norlin (S)

Emma Andersson (S)

Thomas Gustafsson (S)

Marie-Louise Lindh Wallin (S)

Per Johnsson (S)

Ingrid Näsström (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.