Kultur och fritid en självklar del av välfärden

För Socialdemokraterna är kultur- och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Tyvärr kommer inte detta alla till del på grund av en mängd olika strukturer i samhället.

Det är stora skillnader i möjligheterna att vara delaktig och tillgodogöra sig rättigheter. Det är för stora skillnader bland barn och unga i Karlstad när det gäller meningsfull fritid. Vi vet att vissa områden och grupper är särskilt utsatta.

Alla unga behöver en meningsfull fritid och kommunen behöver vara proaktiv, möjliggörande, uppsökande och strategisk. Det ska vara enkelt, tillgängligt och avgiftsfritt. Aktiviteter i anslutning till skolloven är en särskilt viktig fråga. Att vår Kulturskola får utvecklas och bli avgiftsfri är också en självklarhet.

Föreningslivet och civilsamhället har stor betydelse och behöver ges ekonomiskt stöd och praktiska förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Socialdemokraterna brinner för folkbildning och vi ser att stödet till studieförbunden inte räknats upp på flera år. Det vill vi ändra på. Studieförbunden stärker och utvecklar demokratin, bidrar till ökad mångfald och ger möjlighet för människor att påverka sin livssituation och ta aktiv del i samhällsutvecklingen. De bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. I vårt budgetförslag höjs bidragen till studieförbunden med 1 miljon kronor.

Socialdemokraterna prioriterar kulturen och lyfter fram dess egenvärde. Alla måste kunna ta del av och själv få möjlighet att skapa kultur för att leva ett gott och meningsfullt liv. Kulturen måste vara tillgänglig för alla. Det handlar om allas rätt till respekt, om rätten att få delta och höra till, om allas rätt till orden, till bildning och skapande.

I det socialdemokratiska budgetförslaget föreslog vi också ett ”Kulturpaket” på 2 miljoner kronor. Det är angeläget att stödja det fria kulturlivet och att nå fler unga kulturutövare. Vi ser ett behov av en förbättrad samordning för att satsningar ska komma exempelvis fritidsgårdar och parklekar till del. Vi vill också stärka bibliotekens roll och minska kunskapsklyftorna och vi vill införa ett stöd till områden som saknar fritidsgårdar.

Stöd till våra kulturinstitutioner som Wermland Opera och Värmlands Museum ser vi som självklart. Vi vill även utreda hur bibliotekshuset kan bli ett kultur- och demokratihus vid en framtida renovering.

Vi har mött engagerade kulturarbetare som talar om svårigheten att verka här och att de flesta inte flyttar tillbaka efter studier. Så ska det naturligtvis inte vara. Tänk vad vi förlorar på det i form av kreativitet, upplevelser och engagemang.

I en förstudie om ett kulturcenter i Karlstad, som två professionella kulturarbetare genomfört och lämnat till kommunen, så sträcks det ut en hand för ett samarbete. Vi socialdemokrater vill stärka och samverka med civilsamhället som det fria kulturlivet är en del av. Vi vet att kultur bygger broar mellan människor och är identitetsbyggande.

Vi vet att biblioteken är nästan det enda, icke-kommersiella verksamheten och mötesplatsen i vissa områden. Det är därför oerhört viktigt att värna verksamheten och stärka bibliotekens roll exempelvis genom att jobba med de digitala kunskapsklyftorna och kunna erbjuda mer stöd och litteratur på andra språk.

Socialdemokraterna inser kulturens kraft och betydelse. Tänk på det när du lägger din röst i höstens val. Karlstad kan bättre även inom kulturens område.

Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

Lina Larhult

Johan Windfäll

Nathalie Björfeldt

Björn Samuelsson

Anna-Lena Rudberg

Anders Eriksson

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.