S lämnar protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2022-06-20. Ärende 12. Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2022—2024 – Utveckla arbetet med medborgardialog samt ta fram en handlingsplan i syfte att genomföra fler medborgardialoger i kommunen.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna anser att det är angeläget att Dialoghandboken implementeras. Vi vill poängtera vikten av att verkligen skilja på brukardialog och medborgardialog. Det är olyckligt att det fortfarande blandas ihop ute i förvaltningarna.

Vi vill också framhålla vikten av att förtroendevalda ges en tydlig och självklar roll i medborgardialogerna och att dialogerna genomförs vid en tidpunkt i processen när de förtroendevalda fortfarande är påverkansbara.

Rätt hanterat kan medborgardialoger vara en viktig del i beslutsunderlaget och bidra till att stärka demokratin och det politiska engagemanget.

Karlstad 2022-06-20

För Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Anders Tallgren

Kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.