Interpellation angående kvalitetsbrister i upphandlad utbildning

Det har framkommit kvalitetsbrister i vård- och omsorgsprogrammet inom vuxenutbildningen, bland annat i samband med gymnasieförvaltningens egen avtalsuppföljning. Det handlar om problem med kommunikation och information till eleverna. Elever har behövt mer stöd än de fått och det har varit en del personalomsättning. Programmet är upphandlat av en privat aktör inom utbildningsområdet.

Nu nås vi också av signaler om att en del av eleverna inte bedöms anställningsbara inom vård- och omsorgsförvaltningen. Detta är naturligtvis väldigt allvarligt ur flera aspekter. Kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen är en stor utmaning och det är av yttersta vikt att utbildningen inom området håller en hög kvalitet.

Mina frågor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Alexander Torin (M):

  1. Vilka åtgärder har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vidtagit med anledning av kvalitetsbristerna?
  2. Hur snabbt kan utbildning startas upp i egen regi?
  3. Kan det vara aktuellt att köpa utbildningsplatser hos andra kommuner?

Karlstad 2022-06-14

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.