Det går bra för Karlstad – men inte för alla

Efter tolv år av moderatlett styre så ser vi att ett delat Karlstad växer fram. Vi vet att många trivs i Karlstad, men det är inte samma sak som att möta en tillräckligt bra kommunal service eller uppleva en tillräckligt bra välfärd.

– Vi ser en annan verklighet och den verkligheten brukar ofta delas av de karlstadsbor vi möter i vardagen. Vi träffar äldre som berättar om brister i omsorgen, vi kontaktas av förtvivlade föräldrar som inte tycker att deras barn får tillräcklig hjälp i skolan. Det är för stora skillnader i levnadsvillkor mellan bostadsområden och det finns en segregation i Karlstad, det har kommunen påvisat i en egen utredning. Socialdemokraterna kommer att göra vad som krävs för att bryta den segregationen. Vi arbetar för ett mer sammanhållet och tryggt Karlstad och det omfattar hela kommunen, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

– Styret framhåller att Karlstad har en god ekonomi och den bilden delar vi. Men det handlar ju om att kommunsektorn fått rekordstora tillskott i statsbidrag de senaste åren. Så där kan styret tacka Magdalena Andersson och S-regeringen. Vi kommer naturligtvis att analysera styrets förslag och vi återkommer med ett eget förslag i kommunstyrelsen den 3 juni, säger Linda Larsson.

Några reflektioner:

Det finns inga nya satsningar av kommunala medel inom äldreomsorgen, utan styret verkar helt förlita sig på den resursförstärkning på runt 40 miljoner som regeringen bidragit med.

Vi noterar ytterligare en centralt belägen cykelbro, denna gång mellan Klara och Sandgrund, alternativt Sundsta, innan den planerade, och kritiserade, bron mellan Färjestad och Råtorp ens är byggd.

Styret tar bort målet om ett gott företagsklimat – och det kan vi ju förstå när kommunen rasat närmare 100 placeringar. Vi socialdemokrater har istället 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat.

Socialdemokraterna har tre prioriterade områden i höstens val. Vi ska göra vad som krävs för att

  1. Bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen. I hela kommunen.
  2. Återta kontrollen över välfärden, inga fler privatiseringar
  3. Öka takten i klimatomställningen för framtidens nya jobb.

– Vårt budgetförslag kommer att ha den inriktningen. Vi är övertygade om att Karlstad kan bättre, säger Linda Larsson.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.