Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning angående bad- och simkapacitet

Vid kommunstyrelsens sammanträde godkändes utredningen gällande samverkan om bad- och simkapacitet i Karlstadsregionen och att det fortsatta arbetet i frågan ska hanteras inom Karlstadsregionsamarbetets handlingsplan. Socialdemokraterna har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet.

– Vi är positiva till samarbete i Karlstadsregionen kring större investeringar inom området kultur- och fritid. Det kan innebära att vi erbjuder medborgarna ett breddat utbud av service, vilket ökar attraktiviteten. När det gäller bad och simkapacitet vill vi dock markera att vi ser ett fortsatt behov av två badhus i ett växande Karlstad, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.