Spretigt styre ger inga etableringar

Svar till Alexander Torin och Frida Pettersson (NWT 7/4).

Alexander Torin (M) och Frida Pettersson (C) ifrågasätter i en debattartikel den 7 april sanningshalten i våra utsagor kring företag som valt bort Karlstad genom åren. I samma veva ifrågasätter de också en av Värmlands mest erfarna nyhetsjournalister. Det är häpnadsväckande. Inte blir det mindre märkligt när de menar att uppgifterna saknar grund eftersom ingen i det politiska styret eller i kommunorganisationen kan verifiera dem.

Det är ju liksom det som är problemet. De här företagen har vänt sig till oss eftersom de där upplever tydlighet, trygghet och förtroende. På grund av det förtroendet kan vi inte nämna företagsnamnen explicit. Många har upplevt dåligt eller otydligt bemötande, långa handläggningstider och kostnader som ökar under etableringsprocessen. Kommunen har i flera fall inte ens bemödat sig att fråga varför de inte valde Karlstad när så blev fallet.

Vidare erkänner kommunalråden i det politiska styret att de medvetet arbetar med en spretig modell med så många involverade förtroendevalda som möjligt i etableringsfrågor. Att ha en ansvarig person, en ”lokal näringsminister”, avfärdar de som planekonomiskt öststatstänk. En märklig syn på grundläggande styrning och ansvarsfördelning.

De medger också att det finns stora brister i kommunens näringslivsarbete. Det är ju för väl att de har insett det eftersom åtminstone fyra externa oberoende granskningar sedan 2015 påvisat just detta. Även rankingresultatet avseende kommunernas företagsklimat är en oberoende uppgift. Här har Karlstad rasat ner närmare 100 placeringar på tolv år med ett moderatlett styre. Förra året landade man på sitt sämsta resultat någonsin. Plats 128 bland landets alla kommuner.

Vi förstår att de styrande önskar att den här kritiken vore oppositionell valpropaganda men det vi för fram är alltså bara fakta. Vi säger som det är och är dessutom beredda att göra det som krävs för att förbättra situationen. Som tidigare har vi 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat där punkt ett är: En tydlig väg in i kommunen för företag.

Det är ju inte heller så att vi har sagt nej till några stora etableringar. Tvärtom har vi jobbat på oförtrutet med exempelvis Bauhaus under ett drygt decennium och vi lade motionen om en strategi för fler statliga arbetstillfällen. En motion som bifölls och som givit god utdelning i form av flera myndigheter som placerats i Karlstad under den S-ledda regeringens tid. Samma strukturella arbete med strategiska företagsetableringar skulle sannolikt ge samma goda utfall.

Däremot har styret schabblat grovt och hamnat i skandaler och juridiska processer vid ett flertal tillfällen. De mest kända är väl stadshuset, Skutberget, Månsberget och resecentrum. Att vi på goda grunder och med ett brett folkligt stöd ändrat hållning i några frågor har ju inte påverkat etableringarnas utfall. Skutberget strandade i rätten och Månsberget klubbades ju igenom med hjälp av det nya och tilltänkta stödpartiet Sverigedemokraterna. Vi ser gärna fler handelsaktörer men menar att det först behövs en uppdaterad handelsutredning som tar hänsyn till nuläget i kommunen och grannkommunerna.

Vi socialdemokrater vill dock framför allt se fler etableringar som bidrar till klimatomställningen och som ger framtidens gröna jobb. Karlstad kan bättre!

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.