Jämställdheten ska omfatta alla!

I Karlstad ska alla flickor, pojkar samt kvinnor och män ta del av jämställda villkor.

Arbetet för jämställdhet måste ske inom många olika områden; skolan, barn och ungas fritid, i arbetslivet och i föreningslivet och det måste omfatta alla – inte bara kvinnor och flickor.

Vi ska aldrig acceptera att osynliga regler som bygger på kulturella normer och föreställningar förhindrar unga flickor och pojkar att ta del av skola och utbildning på lika villkor. Ett aktivt och förebyggande arbete med normer, genus och jämställdhet måste påbörjas redan från förskolan för att stärka barn och ungdomars möjligheter och självkänsla.

Vi vet att det finns flickor och kvinnor i vår kommun som varje dag lever i en så kallad hederskontext och som därigenom begränsas i sin frihet och i sina livsval, trots att de lever i Sverige som är ett världens mest jämställda länder. Men samhället får inte göra skillnad på flickor och kvinnors rättigheter beroende på deras bakgrund, kultur eller etnicitet. Tvärtom måste vi stå upp starkt för dessa flickors och kvinnors rätt att leva sitt liv i jämställdhet, frihet och trygghet.

Socialdemokraterna i Karlstad vill nu intensifiera arbetet för att förebygga och motverka hedersförtryck. Alla unga flickor ska kunna leva sitt liv i frihet, utan rädsla för hot, våld och förtyck, i vår kommun.

Som ett led i vårt arbete bjuder vi in alla till en öppen föreläsning med Amineh Kakabaveh som är riksdagsledamot och som arbetat med dessa frågor i många år. Hon har tillsammans med S-regeringen drivit igenom ett flertal straffskärpningar i lagstiftningen inom området. Arbetet fortsätter alltjämt och tisdag 5/4 kl. 18.00 på Biblioteket kan du höra henne berätta om arbetet.

Vi socialdemokrater är beredda att både säga som det är och också att göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen i Karlstad.

Sofia Magnusson

Ordförande S i Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.