Protokollsanteckning från S gällande Skutberget

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna förstudien av byggnadsbeståndet på Skutberget som återrapportering och att initiativet avseende revidering av Vision och planprogrammet fortsätter att bearbetas med återrapportering inför samråd under 2022. Socialdemokraterna i Karlstad har lämnat in en protokollsanteckning.

– Vi Socialdemokrater arbetade fram en ny linje för Skutberget under 2021. Vi kommer att utgå ifrån den samt de underlag som kommunen tar fram när vi lägger fram eller tar ställning till konkreta förslag framöver. Vår linje omfattar hela Skutberget och framhåller att hela skutbergsområdet behöver tydligare knytas samman och utvecklas för att stärkas som rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål året om. Socialdemokraterna i Karlstad vill att skutbergsområdet ska vara attraktivt och öppet för alla, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.