Bifall för S-motion om återbruksgalleria i Karlstad

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Karlstads kommun ska utreda hur man på olika sätt kan verka för en återbruksgalleria i centrala Karlstad. Kommunstyrelsen valde idag att bifalla motionen.

– Ett bra beslut. Vi lever i en tid då våra konsumtionsmönster måste förändras. Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och i den omställningen är hållbarhet och återbruk centrala delar. Klimatet är vår tids ödesfråga och en återbruksgalleria i centrala Karlstad borde vara en självklarhet, säger oppositionsråd Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.