Besvarad S-motion: Genomför en ny resvaneundersökning

Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades Socialdemokraternas motion om att ge Kommunstyrelsen och berörda nämnder, i samverkan inom Karlstadsregionen, i uppdrag att genomföra en förnyad resvaneundersökning. Kommunstyrelsen ansåg motionen besvarad, med hänvisning till att Region Värmland sedan tidigare har uppdraget att genomföra en resvaneundersökning för hela Värmland. En protokollsanteckning har lämnats från Socialdemokraterna.

– Det är glädjande och viktigt att Region Värmland planerar att genomföra en resvaneundersökning under 2023. Mot den bakgrunden nöjer vi oss med att motionen anses besvarad. Dock anser att vi att Karlstads kommun eller Karlstadsregionen ska göra tillköp av fördjupningsunderlag avseende sitt geografiska område, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.