Motion – Ökad tillgänglighetsanpassning av badplats, marina och båtbussar


Socialdemokraterna anser att alla har rätt till en aktiv fritid. Att fler får tillgång till
ställen som de flesta anser vara en självklarhet, är något som kan lösas på olika sätt.
Det finns få badplatser och småbåtshamnar som är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Karlstads kommun som ska vara en kommun för alla skulle
kunna vara i framkant för att underlätta bad- och båtliv för personer med nedsatt
rörelseförmåga.


Det har nu tagits fram en personlyft för förflyttning från rullstol och som klarar
utemiljöer. MQP – Tillgänglighet för alla Lyften är tillverkad av stål och kan bland
annat monteras på bryggor eller betongkajer.


Föreningar har också uttryckt starka önskemål om att öka tillgängligheten till
båtbussarna.

Förslag:

  1. Kommunen får i uppdrag att installera en personlyft på lämplig badplats så snabbt som möjligt.
  2. Kommunen utreder hur man kan tillgängliggöra någon marina med personlyft på lämplig plats.
  3. Kommunen utreder om en sådan lyft kan bidra till att öka tillgängligheten till båtbussarna.


Karlstad 2022-03-30


Lina Larhult (S)

Christer Alnebratt (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.