S reserverar sig mot skolplanerna på Norra fältet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 mars, beslutades att utredningen av ny central högstadieskola ska fortgå enligt tidigare beslut där teknik- och fastighetsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ska utreda, värdera och kostnadsberäkna alternativa lokaliseringar, inklusive lokaliseringen på Norra fältet, för en centralt belägen högstadieskola.

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande, där Norra fältet utgår från den fortsatta utredningen.

– Vi sätter barnperspektivet främst i stadsplaneringen och kompromissar inte med elevernas hälsa. De bullernivåer som redovisas i utredningen visar med all önskvärd tydlighet att Norra Fältet och Sannaområdet inte är lämpliga som lokaliseringar för en framtida skola. Bullernivåerna baseras dessutom på den befintliga enkelspåriga järnvägen samtidigt som kommunen och regionen arbetar hårt för ett framtida dubbelspår i aktuell sträckning, säger oppositionsrådet Anders Tallgren (S).

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.