Bifall för S-motion om att öppna skolornas musiksalar för föreningsverksamhet

Kommunstyrelsen biföll Socialdemokraternas motion om att utreda förutsättningarna för att om möjligt öppna upp musiksalarna i kommunens skolor för föreningar eller andra ideellt organiserade grupper på motsvarande sätt som gymnastiksalarna är tillgängliga för idrottsrörelsen.

– Glädjande! För Socialdemokraterna är kultur och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde individens som för samhällets utveckling. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande, demokratiskt samhälle. Socialdemokraterna driver frågan om att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Men vi vill också se en ökad kulturaktivitet på andra sätt bland barn och unga. Att spela musik, sjunga och dansa stimulerar barns inlärningsförmåga. Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i kulturverksamhet. Alla barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid, med både idrott och kultur, där man kan delta även med begränsad ekonomi, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.