Företagsklimatet under det nuvarande styret har varit i fritt fall

Det är frågan om vi ska skratta eller gråta när vi läser Alexander Torins (M) och Frida Petterssons (C), debattartikel om företagsetableringar och kommunens näringslivsklimat.

Vi talar om kommunalråden med ansvar för näringslivsfrågorna i den styrande koalitionen bestående av de borgerliga partierna och miljöpartiet. De skriver att vi socialdemokrater ”riskerar att stoppa en positiv utveckling och försämra företagsklimatet i hela kommunen”.

Har de helt missat de senaste årens oberoende rankingar och granskningar? Låt oss i så fall friska upp minnet.

Karlstad har på tolv år med Moderaterna vid rodret rasat från plats 35 under S-styre till förra årets plats 128 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Den senaste noteringen är Karlstads sämsta placering någonsin.

Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen vädjat om krafttag och ett förbättrat samarbete. Vi har i åratal lagt 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Åtgärder inriktade mot de områden där kommunen uppvisar de svagaste resultaten. De styrande har konsekvent sagt nej och många är de företag som kontaktat oss och undrat varför.

Det har vidare genomförts åtminstone fyra oberoende granskningar de senaste sju åren som riktat massiv kritik mot kommunens arbete med etableringsfrågorna.

Public Partner presenterade en kritisk rapport i december 2015 som pekar ut stora brister inom samhällsplaneringsprocessen. Delar av den kritiken kommer igen i Public Partners färska översyn från februari i år. En översyn som har fokus på Karlstads kommuns framtida organisation.

I mars 2021 kom Effect Managements rapport Översyn av etableringsprocessen i Karlstads kommun. En rapport full med vittnesmål från företagare och medarbetare inom kommunen som talar om oklara ansvarsförhållanden, om ärenden som valsar runt och att man möter flera kommuner i kommunen.

Under 2021 kom också dNovos oberoende granskning av stadshusförsäljningen som visade på stora brister i både det enskilda fallet och i de allmänna rutinerna. Utöver de här externa granskningarna har det pågått ett internt arbete med den så kallade plan- och genomförandeprocessen och Karlstad 2.0. Processer som syftar till bättre samverkan över förvaltningsgränserna men där framgången har varit minst sagt måttlig.

Vår ursprungliga debattartikel handlade dock om att vi ser behovet av en ny handelsutredning. Inte för att säga ja eller nej till enskilda företag som de styrande försöker påskina. Utan för att handelssituationen i olika branscher behöver kartläggas i förhållande till centrala Karlstad, kommunens mindre tätorter och stadsdelar samt våra grannkommuner.

Det behövs ett färskt underlag i det fortsatta arbetet. Handeln är en av de värst drabbade branscherna i sviterna av pandemin och handelsmönstren förändras nu snabbt till följd av ökad e-handel och mer återbruk.

Kommunens mark ska användas så att den ger mest nytta åt kommunmedborgarna. Den ska inte säljas eller upplåtas till första bästa intressent. Vi har föreslagit fler kommunala markförvärv och ett mer strategiskt angreppssätt när det gäller hur kommunens mark ska nyttjas. Förslag som inte heller de har vunnit gehör. Med ett socialdemokratiskt styre till hösten kommer vi att göra vad som krävs för att vända trenden och skapa bättre förutsättningar för etableringar med inriktning mot framtidens gröna jobb!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.