S lämnar reservation gällande motion om att stärka arbetet med den lokala demokratin

Socialdemokraternas motion om att stärka arbetet med den lokala demokratin genom insatser för ökat valdeltagande under valåret 2022, ansågs idag besvarad av kommunstyrelsen. Ett beslut som Socialdemokraterna reserverar sig emot.

– Vi finner det anmärkningsvärt att man inte vill göra särskilda insatser för att öka valdeltagandet i höstens val. Vid förra valet anställdes valinformatörer i områden med lågt valdeltagande, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

I tjänsteskrivelsen konstateras att ”Vad gäller valinformatörerna visar erfarenheterna att det i grunden givetvis är en bra dialog och att valdeltagandet ökat något i de distrikt där valinformatörerna verkat. Samtidigt har det visat sig svårt för valinformatörerna nå ut till alla, även de längst bort från den demokratiska arenan”.

– Det faktum att det är svårt att nå vissa grupper med information om valet, är väl ett utmärkt argument för kommunen att öka insatserna? Tilliten till samhället handlar bland annat om närhet och närvaro. Det är vår övertygelse att valinformatörer ute i vissa områden inte bara stärker valdeltagandet, utan också tilliten. Vi beklagar att det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) inte ser värdet i detta, säger Linda Larsson.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.