S lämnar protokollsanteckning angående validering av utbildning inom olika branscher

Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden utreda kommunens roll i frågan om validering inom olika branscher utifrån arbetsmarknadens behov. Kommunstyrelsen anser motionen besvarad. Socialdemokraterna kan acceptera att motionen besvaras med hänvisning till pågående utredningar, men vill understryka vikten av att frågan om validering prioriteras och har därför lämnat in en protokollsanteckning.

– Det är svåröverskådligt vilka ansvar och roller som gäller inom validering. Vi är övertygade om att kommunen har en viktig roll att spela i det sammanhanget och hoppas att pågående utredningar resulterar i ökad tydlighet och högre ambitionsnivå. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Vi behöver snarast erbjuda fler arbetslösa möjligheten till validering av sin kompetens, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.