Kommunstyrelsen bifaller S-motion om ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag

Vid kommunstyrelsens sammanträde bifölls idag Socialdemokraternas motion, där vi föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda organisation och uppdrag för ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på arbetsförmedlingen.

– Det här är bra! Arbetslösheten har ökat i pandemins spår och det förstärker bilden av det delade Karlstad. Värst drabbade är ungdomar, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Utbildning och vidareutbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och alla som kan jobba ska jobba. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning. Fler ungdomar och vuxna behöver vidareutbilda och omskola sig. Utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden behöver underlättas och förkortas. Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknadens omställning efter pandemin, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.