Inget bifall för motion om att stärka Karlstads strategiska förmåga. S lämnar reservation.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren (S) och Emelie Vennberg (S) att kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven. Kommunstyrelsen anser motionen besvarad och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla motionen.

– Karlstad noterade 2021 sin sämsta placering någonsin i rankingen över kommunernas företagsklimat. Under de snart tolv åren med ett moderatlett styre har kommunen rasat från plats 35 till plats 128. Flera oberoende rapporter har också på senare tid visat på stora brister i kommunens näringslivsarbete. Stadshusgranskningen slog fast flera potentiella lagbrott och Effect managements översyn visar att det saknas en tydlig målbild och process för etableringsarbetet. Företagare i studien vittnar om dålig attityd och oklara besked. Teknik- och fastighetsnämnden har under ett antal år nu fått medel för strategiska markköp men de har inte använts och markreserven minskar i takt med att kommunen växer. Det är hög tid att förvärva strategisk mark, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.