Avslag för motion om digital stadsvandring. Reservation från S.

Kommunstyrelsen avslog Socialdemokraternas motion om digital stadsvandring med hjälp av QR-koder, med hänvisning till att det redan i dag finns möjligheter att göra en digital stadsvandring i Karlstad. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

– Vi ville förstås att motionen skulle bifallas. Syftet med vår motion är att tillgängliggöra Karlstads historia för såväl karlstadsborna som för turister på ett utförligare och mer levande sätt än idag. Kommunstyrelsen tyckte inte att QR-koder var rätt väg i den här frågan, men vi menar att det är ett sätt att snabbt och enkelt få information om olika platser, skulpturer och kulturmiljöer i Karlstad, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

Motionen kan du läsa här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.