Uppenbart att det behövs en ny handelsutredning

Under flera år har de styrande partierna i Karlstad betonat att det inte ska bli livsmedel på Månsberget. Nu vet vi varför. Deras tanke är att ytterligare en handelsetablering inklusive en större livsmedelsbutik ska placeras precis bredvid. Vid Ullebergsleden. Behovet av en ny handelsutredning var uppenbart redan innan de här planerna blev kända. Den senaste är från 2017 baserad på underlag som är ännu äldre. Kommunfullmäktige beslutade till och med om en ny och oberoende handelsutredning inom ramen för en minoritetsåteremiss i planärendet om handel på Månsberget. Men det beslutet ignorerades av de borgerliga och Sverigedemokraterna.

Så nu lägger vi Socialdemokrater en motion i frågan. Det är helt nödvändigt att få kontroll och en samlad överblick av handelsläget i kommunen. Handeln är en av de värst drabbade branscherna i pandemins spår. Handelsmönstren förändras snabbt till följd av ökad e-handel och mer återbruk. Handelssituationen behöver kartläggas i förhållande till centrala Karlstad, i förhållande till kommunens mindre tätorter och stadsdelar och i förhållande till våra grannkommuner. Det behövs ett färskt underlag i det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan.

Vår grannkommun Kristinehamn hotar med att driva frågan om att ge Region Värmland ett ökat mandat i frågan om fysisk planering om inte Karlstad på allvar börjar ta hänsyn till hela Karlstadsregionen. Handelsaktörerna i centrum går till domstol för att de upplever att de inte blir lyssnade på. Allmänheten försöker agera och handla alltmer hållbart men lockas till stora externa köpområden där priserna på varorna är lägre men kostnaden för klimatet skyhöga. Människor har rätt att ha matbutiker och annan service i sina närområden utan att behöva ha bil eller ta bil.

Karlstads kommun säger sig ha höga miljö- och klimatambitioner men man är långt ifrån målvärdena när det gäller transporter och privat konsumtion. Den här typen av beslut kommer inte att bidra i rätt riktning.

Socialdemokraterna verkar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Maria Rydberg (S), vice ordförande miljönämnden

Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.