Idrottsrörelsen och arbetarrörelsen – starka tillsammans

Svensk idrott är Sveriges största folkrörelse. Den organiserade idrotten samlar smått osannolika 3,3 miljoner medlemmar i cirka 19 000 föreningar. Lägg därtill alla som på något sätt motionerar på egen hand. Genom SISU Idrottsutbildarna genomförs också årligen omfattande folkbildningsinsatser.

Den svenska idrottsmodellen bygger på ideellt ledarskap vilket innebär att merparten av alla styrelseledamöter, ledare, tränare och funktionärer avsätter sin fritid utan att ta ut någon ersättning för nedlagt arbete. Föräldrar tränar sina och andras barn, ungdomar är ledare för yngre och far- och morföräldrar skjutsar, hejar och står i kiosker. Kvällar och helger, sommar och vinter. År ut och år in. En ovärderlig samhällsinsats som förtjänar ett varmt tack!

Idrotten skapar en meningsfull fritid för barn och unga, bidrar till förbättrad folkhälsa, leder till livslång vänskap och gör stora insatser för integrationen. Utöver breddidrotten finns elitverksamheten med matcher och arrangemang av olika slag. Aktiviteter som engagerar media och stora delar av befolkningen och som är viktiga inom besöksnäringen.

Kronjuvelen är förstås de olympiska spelen som har en historia och lyskraft som få andra internationella företeelser. Stora årligen återkommande internationella evenemang i Sverige såsom till exempel Vasaloppet och Göteborgsvarvet är utöver folkfester också viktiga finansieringskällor för idrottsrörelsen. Andra viktiga intäkter är lottförsäljning, sponsring samt förstås statliga och kommunala bidrag. Ett annat oerhört viktigt stöd är möjligheten att nyttja kommunala gymnastiksalar och idrottsanläggningar.

Det finns utmaningar inom idrotten, som i alla samhällssektorer. Det finns inte alltid plats för alla som vill prova på. Det kan vara på grund av brist på ledare eller lokaler men också avgifter som är för höga eller avstånd som är för långa.

Det förekommer fusk, dopning, matchfixning och huliganism. Idrotten är inte fullt ut jämställd och parasporten har inte samma förutsättningar som annan idrott. Det finns stora skillnader i deltagande, som har sin grund i socioekonomiska faktorer.

Självklart måste idrotten med stöd av övriga samhället ta krafttag för att komma till rätta med de här utmaningarna och jag vet att mycket bra arbete redan görs.

Idrotten har som många andra lidit svårt under pandemin. Inte minst har många barn och unga slutat när restriktionerna slagit extra hårt mot vissa sporter. Evenemang har ställts in vilket har medfört tuffa ekonomiska konsekvenser för många föreningar. Men idrottsrörelsen kommer att resa sig igen, där finns vanan och förmågan att komma igen efter en motgång. För att göra det fortare så behöver idrotten samhällets stöd, uppskattning och respekt.

Vi socialdemokrater har nyligen genomfört en partikongress där vi i de politiska riktlinjerna betonar idrottens särskilda betydelse genom sin förmåga att kunna organisera såväl barn- som ungdomsverksamhet som motionsträning och elitidrott. En skrivning som kom till på initiativ av den värmländska delegationen. Statsminister Magdalena Andersson lovade kraftigt höjda anslag till idrotten i sin färska regeringsförklaring. Vi driver också många idrottsfrågor lokalt här i Karlstad med fokus på jämställdhet, tillgång till idrott i hela kommunen och att alla kan delta.

Arbetarrörelsen och idrottsrörelsen är två stora och starka folkrörelser var för sig. När vi spelar tillsammans är vi oslagbara!

Anders Tallgren (S), oppositionsråd Karlstads kommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.