Motion – Fair Transport

Genom att ligga i framkant i omställningen till fossilfria transporter, så visar Karlstads kommun ansvarstagande och medvetenhet om klimatfrågans vidd. Det är också viktigt att stödja företag som vill och vågar ta ett socialt ansvar. Ett sådant begrepp är CSR som står för Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar). Tanken är att företag och marknadsaktörer frivilligt ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Inom transportbranschen har ett CSR initiativ tagits fram. Fair Transport som har tre byggstenar, Ansvar för goda arbetsvillkor, Ansvar för klimat och miljö samt Ansvar för trafiksäkerhet. För att stödja de företag som är beredda att gå i framkant när det gäller miljön och en god arbetsplats bör Karlstads kommun i samband med upphandling av transporttjänster kräva att företaget är certifierade enligt Fair Transport och då i lägst mervärdesnivå 1.

Förslag:

Utreda förutsättningarna för att koncernen Karlstads kommun vid upphandling av transporttjänster kräver att företaget är certifierade enligt Fair Transport lägst mervärdesnivå 1.

Karlstad 2021-12-08

Christer Alnebratt (S)

Nathalie Björfeldt (S

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.