Linda Larsson ordförande för programberedning inom SKR

Socialdemokraternas kommunalråd i Karlstad, Linda Larsson, har utsetts till ny ordförande i en programberedning inom SKR (Sveriges kommuner och regioner), Beredningen för hållbar omställning. Uppdraget för beredningen är att ta fram en rapport som beskriver hur kommuners och regioners förutsättningar måste förbättras för att kunna arbeta ännu intensivare med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Beredningen ska identifiera åtgärder som behöver genomföras av stat, näringsliv, kommuner och regioner och vilka samarbeten mellan parter som har stor betydelse i omställningsarbetet.

Beredningens arbete ska presenteras i form av en rapport för SKR:s styrelse i mars 2023 och, där det är möjligt, identifiera ställningstaganden att föreslå SKR:s styrelse.

Beredningen är parlamentariskt sammansatt, dvs en representant för varje parti som finns representerat i SKR.

– Det är naturligtvis hedrande att få frågan om att leda ett så här viktigt utvecklingsarbete inom SKR och jag är övertygad om att kommuner och regioner kommer att ha en avgörande roll i samhällets gröna omställning, kommenterar Linda Larsson uppdraget.

Linda Larsson var tidigare ledamot i Beredningen för tillväxt- och regional utveckling, ett uppdrag hon nu lämnar för att sätta fullt fokus på sitt nya uppdrag inom SKR.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.