Debatt: Fysiskt våld – den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle

Svar på debattinlägget Stoppa mäns våld mot kvinnor i Karlstad innan det händer av företrädare för organisationen MÄN och kvinnojourer.

Tack för ert brev och ert engagemang. Det är oerhört angeläget att fler män engagerar sig i detta samhällsproblem och öppet och aktivt tar avstånd från dessa övergrepp.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och vi driver ständigt frågor för ökad jämställdhet. Fysiskt våld och sexuella övergrepp är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle.

Som exempel på vad vi gjort, så har vi i anslutning till vårt budgetförslag i kommunen ett par utredningsuppdrag som handlar om detta område. Dels ett uppdrag att förstärka arbetet mot familjevåld och sexhandel, dels ett uppdrag att genom en översyn ge förslag på hur man kan utveckla och stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Socialdemokraterna befinner sig i opposition i kommunen och får därför inte gehör för budgetförslagen. Socialdemokraterna var drivande i frågan om att all personal utbildas om våld i nära relationer och det var vi som skrev motionen om att införa ”Huskurage” som arbetsmetod i KBAB:s bestånd. Karlstads kommun har ett IOP-avtal med Alla kvinnors hus, vilket ger en tryggare finansiering av deras verksamhet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram ett ”Åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor”. Åtgärdspaketet innehåller 40 punkter. Det är naturligtvis angeläget att kommunen, genom berörda nämnder, har en plan för implementering av åtgärdspaketet och en strukturerad uppföljning. Vi socialdemokrater kommer att säkerställa detta.

Ert förslag om en kommunal samordnare inom området kan vara intressant och vi kommer att överväga det i det fortsatta arbetet, men vi vill informera om att den regionala samordnaren numera finns organisatoriskt inom kommunen.

Vänliga hälsningar Socialdemokraterna i Karlstads kommun

Linda Larsson, oppositionsråd

Anders Tallgren, oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.