Nya skutbergslinjen antagen

På torsdagskvällen antog representantskapet den nya S-linjen för Skutbergets utveckling. Linjen omfattar hela Skutberget och framhåller att hela skutbergsområdet behöver tydligare knytas samman och utvecklas för att stärkas som rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål året om.

Socialdemokraterna i Karlstad vill att skutbergsområdet ska vara attraktivt och öppet för alla. Skutberget ska präglas av hög tillgänglighet, med kollektivtrafik, cykelbanor, tillgänglighetsanpassningar och avgiftsfri parkering.

Skutberget behöver upprustas. Spår, leder, grillplatser, badstränder och byggnader ska vara i gott skick.

På Skutberget ska det finnas en modern, ändamålsenlig serviceanläggning i kommunal regi. Det kan innebära att befintlig renoveras/ byggs om eller nybyggnation.

Vi vill se ett kommunalt driftansvar för fastigheter och gröna ytor men vissa funktioner riktade mot besökare kan drivas av privata aktörer exempelvis camping, höghöjdsbana, kanotuthyrning och foodtrucks.

För att utveckla Skutberget vill vi gärna se en eller flera ”dragare” till exempel äventyrslekpark, trollstig, kulturspår, förbättrade möjligheter till vinterbad, hopptorn i vattnet, hindersimbana, arkitektoniskt tilldragande vindskydd eller ”hängytor”, en ”Instagram-vänlig” plats, konstverk, utomhusscen och möjlighet att arrangera kultur- och idrottsevenemang exempelvis teater, motionslopp och segeltävlingar. Självklart välkomnar vi även icke-kommersiella aktörer på Skutberget. Däremot säger Socialdemokraterna nej till en temapark på Skutberget.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.