S-förslag till internbudget i BUN röstades ner

17 november beslutade barn- och ungdomsnämnden (BUN) om internbudget för 2022. Vårt förslag, som tyvärr röstades ner, innehöll bland annat satsningar på barn och elever i behov av särskilt stöd, öppen förskola på Kronoparken, samt ett riktat stadsdelsstöd till Våxnäs (i likhet med det som tidigare finns riktat mot bland annat Kronoparken och Vålberg). Det är också tydligt att styret är rejält störda av vårt förslag om en välfärdssatsning, som skulle ha inneburit ytterligare 60 miljoner till BUN att fördela för nästa år.

Det är beklagligt att det blågröna styret i kommunstyrelsen röstade ner Socialdemokraternas förslag. Medel som hade behövts för att stärka verksamheten genom att till exempel utöka grundbemanningen, minska förskolegrupper eller stärka elevhälsan. Både förvaltningens tjänstepersoner och de fackliga organisationerna tydliggör i sina skrivningar att den tilldelning nämnden fått från kommunfullmäktige inte är tillräcklig för att hålla en god grundbemanning som kan garantera att alla elever får det individuellt anpassade stöd de har rätt till. Att styret dessutom försöker utmåla Socialdemokraterna som oseriösa, istället för att diskutera innehållet i satsningen, är anmärkningsvärt. Kommunen går mot ett överskott på ca 300 miljoner, och att föreslå att en del av överskottet används till förstärkningar i kommunens verksamheter är helt enligt regelverket.

I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför ska Karlstad ha en jämlik kunskapsskola, med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Alla kommunens skolor ska vara bra skolor som förmedlar kunskap, bildning och demokratisk fostran. Det är vårt absoluta mål att alla grundskoleelever ska vara behöriga till gymnasiet efter årskurs nio. Alla barn och unga ska ges samma möjligheter att utvecklas, och få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Därför måste skolan bli betydligt bättre på sitt kompensatoriska uppdrag och erbjuda likvärdig utbildning.

Socialdemokraternas yrkande till internbudgeten kan du läsa här.

Anna Dahlén Gauffin,

1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.