Motion – Genomför en ny resvaneundersökning

Klimattoppmötet i Glasgow har nyligen avslutats. Klimatet är vår tids ödesfråga och Karlstad och Karlstadsregionen måste bidra med sin del för en hållbar omställning.

Region Värmland har antagit ett nytt trafikförsörjningsprogram och arbetet med Karlstads nya resecentrum går nu in i en mer operativ fas. Vi behöver få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik för att minska bilåkandet och utsläppen i framtiden.

För att kunna planera bättre och fatta rätt beslut framöver anser vi socialdemokrater att det behövs en ny större resvaneundersökning i åtminstone Karlstadsregionen. Den senaste togs fram av dåvarande Region Värmland 2014.

Förslag:

Kommunstyrelsen och berörda nämnder, i samverkan inom Karlstadsregionen, ges i uppdrag att genomföra en förnyad resvaneundersökning.

Karlstad 2021-11-10

Anders Tallgren (S)
Emma Andersson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.