Motion – Dags för en återbruksgalleria i Karlstad

Klimattoppmötet i Glasgow har nyligen avslutats. Klimatet är vår tids ödesfråga och Karlstad måste bidra med sin del för en hållbar omställning.

Den privata konsumtionen behöver förändras. Hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre – utan att åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

I Eskilstuna finns sedan år 2015 en populär återbruksgalleria – ”Retuna”. Den kallar sig världens första återbruksgalleria och allt som säljs där är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

Gallerian har blivit uppmärksammad på många sätt och kan beskrivas som ”framtidens handelsplats”.

Vi borde ha goda förutsättningar att åstadkomma något liknande här i Karlstad. Karlstads Energi AB med deras återvinningscentraler, Solareturen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunens medlemskap i Centrum Karlstad borde vara några viktiga pusselbitar för en utveckling mot en Återbruksgalleria i Karlstad, gärna i centralt läge.

Förslag:

Utred hur kommunen på olika sätt kan verka för en återbruksgalleria i centrala Karlstad.

Karlstad 2021-11-10

Linda Larsson (S)
Dekan Izat (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.