Månsberget på återremiss – än lever hoppet!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen trodde nog många att detaljplanen för Bergvik 1:37, även kallat Månsberget, skulle antas och därmed skulle det bli fritt fram för ett nytt handelsområde. Socialdemokraterna yrkade dock på återremiss och yrkandet fick stöd av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Karlstadpartiet Livskvalitet. Därmed lever frågan, och Månsberget, vidare. 

I yrkandet framhölls även vikten av att genomföra en ny oberoende handelsutredning.

– Det här ger åtminstone möjligheten att samla det material som finns om handelns förutsättningar och hur det påverkar. Det har inte gjorts någon handelsutredning på flera år, säger Anders Tallgren till VF

Vi socialdemokrater motsätter oss etablering av externhandel på Månsberget. Det är ett svårt läge för befintlig handel (coronakrisen, ombyggnationer, e-handel och externhandel). Vi vill värna centrumhandeln, våra befintliga köpcenter (Bergvik och Välsviken), stadsdelscentrum, våra mindre tätorters centrum och våra grannkommuners centrum.

Det finns också viktiga miljö- och klimataspekter att ta hänsyn till. De globala miljömålen och våra lokala miljömål förpliktigar. Detaljplanen innebär att ett skyddsvärt skogsområde avverkas. En handelsetablering i det aktuella läget kommer dessutom att leda till mer biltrafik, vilket i sig utgör en miljöbelastning.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.