Bifall för tre S-motioner

Kommunfullmäktige biföll på torsdagen tre socialdemokratiska motioner. Det betyder att Karlstads kommun nu ska erbjuda förtroendevalda ett kunskapslyft inom klimat- och miljöområdet, utse årets unga miljöhjälte och att kommunfullmäktige ska behandla och debattera nämndernas kvalitetsredovisningar.

Vi tar dem i tur och ordning.

Att debattera nämndernas kvalitetsredovisningar i kommunfullmäktige borde vara en självklarhet. Men så har inte varit fallet tidigare. I motionen framhålls vikten av att fullmäktiges ledamöter är väl insatta i kommunens verksamheter och ges förutsättningar att göra viktiga ekonomiska prioriteringar. Därför vore et värdefullt för fullmäktiges ledamöter att ta del av nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande och därigenom ge välfärdsfrågorna ett större utrymme i kommunfullmäktiges debatter. Läs hela motionen här.

Utse årets unga miljöhjälte. Gårdagens bifall till motionen betyder att miljönämnden tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varje år utser ”Årets unga miljöhjälte/-ar” till en enskild person eller hel skolklass inom förskola, grundskola, gymnasium, som på ett extra positivt sätt bidragit till att förbättra klimatet och/eller miljön. Priset ska i första hand ges för insatser som är innovativa. Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Kraven på de förtroendevalda som har i uppdrag att fatta beslut i miljö- och klimatfrågor blir allt högre. Det krävs helt enkelt en höjd kunskapsnivå och ökad förståelse kring de frågor som politiken har i uppdrag att fatta beslut kring. I och med att motionen bifölls, ges nu miljönämnden huvudansvaret för att ta fram och genomföra ett kunskapslyft för förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnden och kommunala bolag. Läs motionen här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.