Interpellation till gymnasie- och vuxenutbildnings-nämndens ordförande Alexander Torin (M) ang estetprogrammets lokaler

När nya SÄG invigdes med pompa och ståt kände vi glädje och stolthet över en ny fin skola, med välplanerade lärmiljöer, modern teknik och digitala möjligheter.

Smolk i glädjebägaren blev det dock när vi uppmärksammades på att lokalerna i de äldre delarna inte rustats upp i enlighet med det som kan beskrivas som rimliga förväntningar bland annat utifrån den projektspecifikation som togs fram inför byggnationen.

Konsekvensen är att en stor del av skolan är en av Sveriges mest moderna gymnasieskolor medan två av programmen, Estetiska och IMAS, har lokaler som till viss del till och med brister i grundläggande funktioner såsom belysning, teknik och annan utrustning (skåp, whiteboards, omklädning och toaletter under aulan). Trots att elever och personal har tagit fram förslag på förbättrade lärmiljöer innan byggnationen startade har förslagen inte blivit verklighet. Danssal har tillkommit vilket bör anses vara självklart att ha på en danslinje och aulan rustas upp, men där stannar renoveringen för det estetiska programmet och för IMAS.

Enligt uppgift fanns det medel kvar i investeringsbudgeten för SÄG-projektet, ca 20 mkr. Dessa medel skulle kunna användas till upprustning av de äldre lokalerna enligt de förslag som finns och som bör kunna anses mycket rimliga.

Mina frågor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Alexander Torin (M):

1. Varför genomfördes inte den ”behovsanpassade renoveringen” av estetprogrammets lokaler enligt intentionerna i projektspecifikationen?

2. Socialdemokraterna i GVN har föreslagit att den behovsanpassade renoveringen genomföras nu i efterhand med hjälp av resterande investeringsmedel. Varför röstade det blågröna styret nej till förslaget?

3. Är det rimligt att ha en så betydande skillnad i lokalstandard inom samma skolenhet?

Karlstad 2021-10-25

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.